Hiển thị một kết quả duy nhất

3.900.000 
4.390.000 
5.580.000 
2.450.000 
2.600.000 
2.870.000 
3.770.000 
5.180.000 
8.500.000