Bình nóng lạnh Ariston Andris 15 RS

2.810.000  2.560.000