Bình nước nóng Rossi SAPHIR RS22SL

3.300.000  2.000.000