Chảo chống dính đáy từ Nagakawa NAG2001 (Phi 20)

250.000