Công tắc C có đèn báo khi Off BS-Type Panasonic WEG5152 – 51KH/ WEG51527H