Công tắc D có đèn báo Panasonic Full Color WBG5414699