Công tắc đơn BS-TYPE Panasonic WEV5001H/ WEV5001-7H