Mặt vuông BS – Type dành cho 3 thiết bị Panasonic WEB7813SW/ WEB7813W