Ổ cắm chuyên dùng cho khách sạn (dùng cho máy cạo râu) Panasonic WEB1051AW/ WEB1051