Ổ cắm đôi BS-TYPE Panasonic WEV1582H / WEV1582 – 7H