Ổ cắm đôi có màn che và dây nối BS-TYPE Panasonic WEG15829B-G