Ổ cắm kéo dài phổ thông Lioa 3 ổ – 3m – 3TC32

42.000