I. Thanh toán tiền mặt

1. Tại siêu thị

Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị sieuthibachkhoa.com.

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Sau khi nhận hàng xong, quý khách có thể thanh toán cho nhân viên giao hàng của siêu thị sieuthibachkhoa.com tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu thuộc những khu vực có bán kính tối đa 50 km với các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị sieuthibachkhoa.com.

II.Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

1. Tại siêu thị

Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán bằng cách cà thẻ trực tiếp tại hệ thống siêu thị sieuthibachkhoa.com trên toàn quốc

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Trước khi nhân viên giao hàng đến địa chỉ, quý khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ.

III. Chuyển khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi như sau:

Tên ngân hàng ……..
Chủ tài khoản Công ty sieuthibachkhoa.com
Số tài khoản …………….
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm