Hiển thị một kết quả duy nhất

4.600.000 
6.350.000 
14.037.000 
23.500.000 
5.983.000 
16.844.000 
18.900.000