Hiển thị một kết quả duy nhất

750.000 
1.170.000 
1.170.000 
390.000 
390.000 
450.000 
550.000