Hiển thị một kết quả duy nhất

70.000 
75.000 
79.000 
83.000 
86.000