Hiển thị một kết quả duy nhất

1.250.000 
360.000 
410.000 
470.000 
2.090.000 
1.340.000 
5.500.000 
5.500.000