Hiển thị một kết quả duy nhất

2.020.000 
2.010.000 
690.000 
480.000 
680.000 
540.000 
1.270.000