Hiển thị một kết quả duy nhất

65.000 
68.000 
70.000 
75.000 
79.000 
83.000 
86.000