Hiển thị một kết quả duy nhất

5.270.000 
4.670.000 
5.740.000 
26.330.000 
10.400.000